}

Bệnh lý sọ não

Lưu lượng máu não

Bài sưu tầm

Não bộ được cấp máu bởi 4 động mạch lớn - hai động mạch cảnh và hai động mạch đốt sống - nối với...